Her kan du få lov til å støtte arbeidet med å tilbakeføre orgelet til dets opprinnelige stand.


Orgel

Historikk

Til Våler kirke i Østfold

Restaureringsarbeidet