Vi vil rette en stor takk til følgende enkeltpersoner og firmaer som har bidratt med sin kompetanse i arbeidet for at Samuelsen-orgelet skal kunne bevares i spillbar stand i Våler kirke.

[Home] [Takk] [Historikk] [Prosjekter] [Reportasjer] [Gave] [Tilbakemelding] [Restaureringen]