År 2000


1998
1999

Ny konsert 19. mars kl. 18:00 i Våler kirke.
Linn-Marie Juliussen, Marie Jansen, Anders Håkensen og Henrik Akselsen. Fra venstre: Linn Marie Juliussen, Marie Jansen, Anders Håkensen og Henrik Akselsen, som alle er 3.-års-studenter ved musikklinja på Greåker videregående skole i Østfold.


Kreative musikerspirer som allerede har fått mye erfaring entrer Våler kirke søndag 19. mars kl. 18.00, for å spille til inntekt for det gamle orgelet.
Noen av dem har vært her før og vi gleder oss til å høre dem igjen. Alle går siste året ved Greåker videregående skole, musikklinjen, og de står nå på terskelen til for alvor å starte på veien mot et liv som musikere. Det ligger vel i kortene at søndagens konsertprogram vil inneholde noe av eksamensprogrammet for deres forestående eksamen i mai/juni. Ellers har de ikke røpet så mye om hva vi får høre.

Linn-Marie Juliussen - vokal.
Linn-Marie er 18 år og har sang som hovedinstrument. Hun var tidligere elev hos Anne Grandahl og studerer nå med Margareta Hængsle. På fritiden synger hun i Jazzgruppa Hubbub og i Betlehem sangkor. Hun er også dirigent for et barnekor.

Marie Jansen - orgel og vokal.
Marie er 19 år. Hun har også sang som hovedinstrument og synger i jazzgruppa Hubbub. På fritiden jobber hun som organistvikar i mange av fylkets kirker, i tillegg til at hun dirigerer Tune Kirkes Aspirantkor.

Henrik Akselsen - klaver.
Henrik er 19 år og har klaver som hovedinstrument. Han studerer med Lise Holman. Henrik fungerer som vikarorganist i Metodistkirken i Fredrikstad. Han leder også ungdomskoret On-sing.

Anders Håkensen - vokal, gitar og perkusjon.
Anders er 18 år. Han har gitar som hovedinstrument og har allerede medvirket ved flere plateinnspillinger. Han studerer med Odd Erik Hansen.
Jubel for orgelet!

Les om det fantastiske tilsagnet fra riksantikvaren.

Orgel-entusiastene må spare til moms!

Stiftelsen for Samuelsen-orgelet i Våler må fortsatt være svært takknemlige for alt de kan få. Forleden dag mottok de ved Gretha Thuen (foran til høyre) 10 000 kroner fra Lions ved president Johnny Nilsen (foran til venstre). Flere medlemmer av komiteen, bak fra venstre: Marit Solberg, Elisabeth Kjærnsrød, Brita Kristoffersen Og Svein Kristoffersen.

Av Vigdis Kristiansen (tekst og foto)
Stiftelsen for restaureringen av Samuelsenorgelet i Våler har fått seg et slag i ansiktet. De må trolig betale moms for tjenesten. Bidraget fra Våler Lions forleden, en overrekkelse av 10.000 kroner, ble derfor solid verdsatt.

At det må betales moms for restaureringsarbeidene på Samuelsen-orgelet betyr en ekstra kostnad på sirka 60.000 kroner. Det er mer enn et års innsats etter vår målestokk, sukker medlemmene i stiftelsen for orgelet. De påpeker det paradoksale i at dersom klenodiumet skulle stått på et museum - og altså ikke glede noen ved å være i jevnlig bruk - så ville tjenesten vært momsfri.

Godt bygdetiltak
Våler Lions var derfor en virkelig gledesspreder da de nylig meldte inn det glade budskap om at de ville støtte orgelet med 10.000 kroner. Onsdag kveld overrakte president Johnny Nilsen sjekken til orgelkomiteens fører Gretha Thuen. Dette kommer virkelig godt med, konstaterte hun takknemlig.
Vi har en filosofi om å bidra med støtte til enkelte gode tiltak internt i bygda. Svært mange vålersokninger samles i kirken, og vil glede seg over at dette orgelet kan gi historisk lyd igjen. Derfor mener vi at å gi penger til orgelkomiteen er en opplagt god bygdesak, sa Nilsen.

Smutthull
Det står 134.000 kroner på kontoen som stiftelsen har opprettet for arrangementsinntekter og alle sine frivillige bidragsytere. I tillegg har Riksantivaren bidratt med 193.000 kroner. Dette skulle rekke til å dekke reparasjonene som skal utføres av en av verdens fremste spesialister, i Tyskland. Det ser ut til å være gode muligheter for at arbeidet kan være ferdigstilt om et år. Det ser likevel ikke ut som om komiteen kan legge ned sitt nitidige arbeid av den grunn. En konto for vedlikehold, og nå også momsbetaling må opprettes. Vi har et lite håp om at det kan finnes et «smutthull» i systemet. Fylkeskommunen er satt på jobben for å finne ut om det går an å unngå å betale penger til staten for å sette i stand en statlig nasjonalskatt, forklarer stiftelsesmedlemmene.
vigdis.kristiansen@moss-avis.no[Home] [Opp] [Historikk] [Restaureringen] [Status Quo] [Gave] [Takk] [Tilbakemelding]